Kategoria: Instytucje

Czy nie zna pan instytucji Unii Europejskiej? W niniejszej sekcji przedstawiono przegląd organizacji instytucjonalnej Unii wraz ze szczegółowym opisem jej głównych organów. Odkrywanie instytucji należy do Państwa.

Maj 1, 2018 0

Parlament Europejski

przez europanews

Rozpatruje wnioski dotyczące dyrektyw i rozporządzeń europejskich, które przyjmuje, zmienia lub odrzuca. Kontroluje Komisję Europejską, którą może obalić wotum nieufności.…

Maj 1, 2018 0

Rada Unii Europejskiej

przez europanews

Jest głównym ośrodkiem decyzyjnym Unii. Rada przyjmuje „ustawy europejskie” (dyrektywy, decyzje i rozporządzenia). Spotyka się kilka razy w miesiącu z…

Maj 1, 2018 0

Komisja Europejska

przez europanews

Proponuje się w nim działania lub teksty legislacyjne oraz, po podjęciu decyzji przez Radę Unii Europejskiej, zapewnia się ich właściwe…

Maj 1, 2018 0

Rada Europejska

przez europanews

Wyznacza główne kierunki i daje impulsy w najważniejszych tematach. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii…

Maj 1, 2018 0

Pozostałe instytucje europejskie

przez europanews

Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoEuropejskiego Trybunału Obrachunkowego. Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków Wspólnoty. Składa się z 15…

Kwiecień 30, 2018 0

Budowa Europy

przez europanews

Budowa przyszłości wspólnej dla wszystkich krajów europejskich przebiegała w kilku etapach, od następstw II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Z…

Kwiecień 30, 2018 0

Trzy filary

przez europanews

Od czasu traktatu z Maastricht Unia Europejska opiera się na trzech filarach, z różnymi procedurami podejmowania decyzji i różnym stopniem…

Kwiecień 30, 2018 0

Euro

przez europanews

Od dnia 1 stycznia 1999 r. euro przyjęte przez jedenaście państw członkowskich UE (dwanaście, z Grecją od 2001 r.) stało…